Specijalne usluge profesionalnog čišćenja i održavanja

Service
  • Čišćenje fasada velikih visina ( 40 m i više)
  • Čišćenje garaža
  • Strojno pranje pokretnih stepenica
  • Strojno pranje tepiha i ostalih tekstilnih podova